AUTO DUDA Valašské Meziříčí - autobazar IE

Úvod, aktuality IE

Aktuální nabídka automobilů

Poskytované služby

Financování a pojištění IE

Autopůjčovna IE

Kontakty
   OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá:
So:
Ne:

9:00 - 17:00
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00

   REKLAMA:
AUTO DUDA Valašské Meziříčí - autobazar IE
   Podmínky pro uzavření smlouvy (financování nákupu vozidla) 

1.1.1 Občan ČR starší 18-ti let (nepodnikatel)
1. platný občanský průkaz
2. řidičský průkaz
3. trvalý pracovní poměr (nesmí být ve zkušební době ani ve výpovědní lhůtě)
4. klient poskytne další informace (telefonní spojení domů, do zaměstnání, atd.) 
5. potvrzení příjmu od zaměstnavatele (originál ne starší 30 dnů)

1.1.2 OSVČ (i v případě, že žádá jako nepodnikatel)
1. platný občanský průkaz oprávněné (zmocněné) osoby
2. druhý doklad oprávněné (zmocněné) osoby (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, zbrojní průkaz)
3. živnostenský list, koncesní listina nebo výpis z OR – délka podnikání musí být: OSVČ – min. 3 měsíce, firma – min. 1 rok 
4. daňové přiznání (vč. rozvahy a výsledovky) za poslední zdaňovací období potvrzené finančním úřadem

1.1.3 PRÁVNICKÁ OSOBA (i v případě, že žádá vlastník firmy jako nepodnikatel)
1. platný občanský průkaz oprávněné (zmocněné) osoby
2. druhý doklad oprávněné (zmocněné) osoby (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, zbrojní průkaz)
3. Výpis z obchodního rejstříku– délka podnikání musí být: min. 1 rok 
4. Daňové přiznání (vč. rozvahy a výsledovky) za poslední zdaňovací období potvrzené finančním úřadem

1.1.4 Doplňující informace 
• klient (fyzická osoba) musí být vždy držitelem řidičského průkazu
zaměstnaní v zahraničí – musí vždy doložit pracovní povolení (je-li v daném státě vyžadováno) a 2 poslední výplatní pásky 
důchodci – musí vždy doložit výměr důchodu nebo kopii poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
• smlouva může být uzavřena s náhradním dokladem totožnosti (v případě, že klient doloží další dva doklady totožnosti – cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta), a to:
- „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“
- „Potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem“
- „Potvrzení o občanském průkazu“ – důvod vydání: „zadržení neplatného občanského průkazu“ (jiný důvod neakceptujeme)
cizinci - smlouvu může uzavřít cizinec s trvalým pobytem v ČR nebo občan EU s přechodným pobytem a přiděleným rodným číslem, délka zaměstnání nebo podnikání na území ČR musí být minimálně 1 rok 

   Požadované dokumenty k uzavření smlouvy 

1) doklad: 
- občané EU – první varianta

„PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO STÁTNÍHO PŘÍSLUŠNÍKA ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ (fialový průkaz)

- občané EU – druhá varianta
„POTVRZENÍ O PŘECHODNÉM POBYTU NA ÚZEMÍ“ (bílý průkaz bez pevných desek) - zároveň s tímto dokladem musí vždy předkládat platný cestovní pas z domovské země (samostatně je doklad nedostačující).

- rodinní příslušníci občana EU 
„PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE“ (světle zelený průkaz)

- občané pocházející ze státu mimo EU, kteří nejsou rodinnými příslušníky občana EU
„POVOLENÍ K POBYTU“ (štítek v cestovním pasu domovské země)

2) 2. doklad totožnosti:
řidičský průkaz, zbrojní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta, v případě občanů SR může být jako druhý doklad i slovenský občanský průkaz 

Design by: DALIart

© Copyright AUTO DUDA, s. r. o., Valašské Meziříčí 2011. All rights reserved.